Få teksten læst op »

Projektadministration

Projektet Rekreative Ruter vil blive administreret af en styregruppe bestående af én repræsentant fra hver deltagende geografiske region samt projektets lead partner. Styregruppen er overordnet ansvarlige for at sikre projektets fremdrift og økonomi samt revision og afrapportering i samarbejde med partnerne. En særlig koordineringsgruppe har desuden ansvaret for at koordinere arbejdspakker og konkrete aktiviteter mellem projektets partnere på tværs af de deltagende regioner.

Internt i hver af regionerne er en udvalgt partner ansvarlig for koordination samt distribution af information til og fra projektledelsen. Denne regionale koordinator er nøgleperson og kontaktperson for eksterne parter og projektets lokale repræsentant i en række at projektets aktiviteter.

Da Rekreative Ruter er et stort og ambitiøst projekt, vil mange af de aktiviteter der igangsættes i projektet ikke kunne eller skulle afsluttes inden for projektperioden. Et vigtigt element i projektets afsluttende del er derfor at gennemføre en undersøgelse af, hvorledes projektets aktiviteter kan videreføres af projektets partnere eller andre når projektperioden er ovre. Styregruppen og tovholderne på den enkelte arbejdspakker er ansvarlige for denne proces og for formidling af projektets resultater til relevante modtagere.

Afslutningsvis vil der ligeledes blive gennemført en evaluering af, i hvor høj grad projektet har fulgt sin plan, udført de planlagte aktiviteter og nået de forventede mål.

Du er her: Home Aktiviteter Projektadministration